Atle Ileby

Fagarbeider m/fagbrev

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 91753642 , Mob: 91753642