Atle Lexerød

Statslos

Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 95190551 , Mob: 95190551