Atle Rønning

Senioringeniør

Arbeidssted: utbyggingsavdelingen
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 76069610