Einar Bjørshol

Seniorrådgiver

Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 70231046 , Mob: 98631781