Gro Kibsgaard-Petersen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverket hovedkontoret
Tel: 70231016 , Mob: 99526765