Henning Osnes Teigene

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen
Kystverkets hovedkontor
Tel: 70231051 , Mob: 97983592