Jeanette Assev-Lindin

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen
Kystverkets hovedkontor
Tel: 70231075 , Mob: 92489905