John-Morten Klingsheim

Senioringeniør

Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 52733230 , Mob: 91132002