Leif Arne Larsen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 95724504 , Mob: 95724504