Olav Helge Matvik

Rådgiver

Arbeidssted: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverket hovedkontoret
Tel: 70231052 , Mob: 91631340