Ole Kristian Bjerkemo

Seniorrådgiver

Arbeidssted: miljøberedskapsstaben
virksomhetsområdet for miljøberedskap
Tel: 33034818 , Mob: 97042640