Øyvind Schrøder

Seniorrådgiver

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 70160143 , Mob: 92669459