Pål Are Lilleheim

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverkets hovedkontor
Tel: 70231031 , Mob: 92687085