Pål Are Lilleheim

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverket hovedkontoret
Tel: 70231031 , Mob: 92687085