Pål Are Lilleheim

Seniorrådgiver

Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
kystdirektøren
Tel: 70231031 , Mob: 92687085