Per Jan Osdal

Assisterende kystdirektør

Arbeidssted: Kystdirektør Kystverket Hovedkontoret
Kystverket hovedkontoret
Tel: 70231074 , Mob: 41570890