Per Jan Osdal

Assisterende kystdirektør

Arbeidssted: staben for økonomi og virksomhetsstyring
kystdirektøren
Tel: 70231074 , Mob: 41570890