Richard Aase

Senioringeniør

Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 52733315 , Mob: 91866969