Rune Bergstrøm

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Beredskapsavdelingen
Kystverkets hovedkontor
Tel: 33034828 , Mob: 47462153