Solveig Johanne Moe Frøland

Stabsdirektør

Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
kystdirektøren
Tel: 70231090 , Mob: 92208089