Sveinung Nedregotten

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverket hovedkontoret
Tel: 70231076 , Mob: 92063154