Sven Martin Tønnessen

Avdelingsdirektør

Arbeidssted: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
kystdirektøren
Tel: 70231178 , Mob: 90665615