Terje Andreassen

Prosjektleder

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 52733314 , Mob: 40069464