Trond Ski

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen
Kystverkets hovedkontor
Tel: 70231064 , Mob: 95190801