Anna Maria Kristina Åsell

Overingeniør

Arbeidssted: utbyggingsavdelingen
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Mob: 45971209