Arild Blåsternes

Trafikkleder

Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Mob: 48023895