Arne Halvorsen

Statslos

Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 52813090 , Mob: 91696890