Robert Skjong

Senioringeniør

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 91125610 , Mob: 91125610