Trond Sigurd Røren

Avdelingsleder

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 70231158 , Mob: 95198966