Ulrich Alain Kounchou Tagne

Overingeniør

Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 40085072 , Mob: 40085072