Publisert: , Oppdatert:

Varsle Kystverket

Kystverket har flere varslingstjenester. Her finner du en oversikt over disse. 

Varsling i forbindelse med Korona-smitte

Både fører av skip og havnen er pliktige å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy.

Varsle om akutt forurensning

Den som oppdager akutt forurensning fra landbasert virksomhet varsler via nødnummer 110.

Luftfartøy varsler via lufttrafikktjenesten.

Skip varsler via Kystradio eller Hovedredningssentral.

Petroleumsvirksomheten varsler gjennom HRS/Petroleumstilsynet til Kystverket

Mer om varsling om akutt forurensning


Varsle om feil på sjømerker, eller andre farer av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel 

Melding sendes til Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (NAVCO):

Tlf: 22 42 23 31 (Hele døgnet)
Faks: 22 41 04 91 (Hele døgnet)
E-post: navco@kystverket.no

Mange av de faste hjelpemidlene for navigasjon langs kysten er automatiserte og uten vakthold. Det er derfor viktig at sjøfarende melder fra til Kystverket om uregelmessigheter på navigasjonsinstallasjoner.

Andre akutte og/eller uventede hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes inn. Eksempler på akutte og/eller uventede hendelser er drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy og drivende fiskeredskap.

Vakthavende koordinator videreformidler meldingen til rette instans, slik at uregelmessigheten blir rettet opp så raskt som mulig. Eventuelle navigasjonsvarsler vil utstedes etter retningslinjer


Varsle om defekte AIS- og DGPS-stasjoner 

Feil på landbaserte basestasjoner for AIS og DGPS meldes inn til Senter for los og VTS.

Tlf: 950 56 052 
E-post: ais@kystverket.no


Varsle om is

ismelding@kystverket.no

Tlf:  37 01 97 59 
Mobil:  417 65 255 

Ismeldinger er tilgjengelige og oppdateres på www.kystverket.no/istjenesten fra 1.desember til 31.mars.


Varsle Kystverket om ISPS sikringshendelser

Tlf: 35 57 26 25 (Tast 1 for å varsle ISPS beredskapsvakten) 

E-post: isps@kystverket.no 

E-postadressen til ISPS beredskapsvakten kan blant annet benyttes for å rapportere om allerede avklarte sikringshendelser, sende rapporter etter sikringshendelser eller sende forespørsler om beredskapsvaktens deltakelse ved øvelser i havneanlegg. 


Varsle om ulovlig seilas

Skjema for varsling

Sakene som meldes inn behandles i normal arbeidstid mellom kl. 08-16.

Her kan du melde inn:

  • Hendelser hvor skip seiler ulovlig i norsk farvann
  • Brudd på regler om losplikt og farledsbevis

Ved innmelding av brudd kan man velge om man vil være anonym ved å ikke oppgi navn og epostadresse. Se også Kystverkets personvernerklæring

For varsling av akutt hendelse, se "varsle om akutt forurensing".


 

Varsle om kritikkverdige forhold i Kystverket

Ansatte i Kystverket, leverandører og publikum kan rapportere kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom varslingskanalen:

Du kan varsle om kritikkverdige forhold i Kystverket, og i aktiviteter og oppgaver som utføres av andre virksomheter på vegne av Kystverket. Eksempler på dette kan være brudd på lover, regler og retningslinjer, svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse, arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav, korrupsjon, kontraktsbrudd eller andre økonomiske misligheter og uforsvarlig saksbehandling.

Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger og du kan varsle anonymt.

Varslene mottas og håndteres av internrevisjonen i Kystverket. Du kan velge om varselet heller skal mottas av ansatte i rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO AS. Det kan for eksempel være ønskelig dersom varselet ditt gjelder den øverste ledelsen eller ansatte i internrevisjonen.