Hopp direkte til innhold

Transport av los

Los går om bord på lasteskip via leider
Los border et lasteskip fra losbåten via leider
Foto: Helge Skodvin/Kystverket

Kystverket tilbyr to alternativer for transport av los til og fra fartøy, med losbåt og helikopter.

Losene border eller kvitter lossøkende fartøy ved utpekte bordingsmerker langs kysten ved hjelp av losbåt eller helikopter.

Losbåtene

Transport av los på sjø med losbåt blir utført av rederiet Buksèr & Berging etter at de i 2015 ble tildelt 10 års kontrakt med opsjon på to år for å drifte tilbringertjenesten.

Losbåttjenesten har i hovedoppdrag å bringe losen til og fra sine oppdrag.
Buksèr og Berging overtok ansvaret for tilbringertjenesten på sjø sommeren 2016.

Losbåtene har opp mot 30.000 seilingstimer hvert år. Losbåtførerne har detaljert kunnskap og kompetanse om blant annet den maritime geografien, værforhold og skipstrafikken i sine nærområder.

De 25 losfartøyene er stasjonert ved 18 stasjoner langs kysten, ved noen områder vil Redningsselskapet eller andre rederi være underleverandører for Buksèr og Berging.

Helikoptertransport

Transport av los med helikopter er begrenset til fartøyer klassifisert for føring av farlig og/eller forurensende last til bestemte olje og gassterminalene Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhamna og Melkøya. Tjenestekonsensjonen har siden 1. juli 2017 blitt operert av helikopterleverandøren Airlift.

Tjenesten om bruk av helikopter startet i 1992 som en prøveordning på Mongstad i Hordaland, og nå tilbys tjenesten om bruk av helikopter til bestemte typer fartøyer som tar los på egne losbordingsfelt, som angitt i lospliktforskriften.

Det gjøres med hensyn til miljø, sikkerhet for fartøy og los, samt for å sikre regularitet og forutsigbarhet for trafikken.

Fartøyer som er over 30 000 BT og som er klassifisert til å føre farlig og/eller forurensende last vil få tilbud om at losen blir transportert med helikopter. For Nyhavna gjelder 25 000 bruttotonn (maks 9 meter dyptgående) og Melkøya 20 000 bruttotonn.

Tjenesten er i dag organisert som en tjenestekonsesjonskontrakt hvor Kystverket formidler og Airlift utfører tjenesten med sine helikoptre ut fra baser i Bergen og Tromsø. Helikoptertypen er Leonardo AW169.
Tjenesten er i dag 100 prosent brukerfinansiert og tilbys som en døgnkontinuerlig tjeneste året rundt, med ca. 1100 oppdrag pr. år.

Til toppen