Hopp direkte til innhold

Farledsbevisprøve

Navigatører må avlegge farledsbevisprøve for å få farledsbevis klasse 1, 2 eller 3.

Gjennomføring av farledsbevisprøve

En bestått farledsbevisprøve sikrer at navigatøren har de nødvendige farvannskunnskaper for å gjennomføre en sikker seilas. For klasse 1 og 2 må prøven gjennomføres om bord i fartøyet hvor søker blir evaluert av en statslos. For klasse 3 kan rederiene bruke en farledsbevisassessor istedenfor statslos.

Kystverket fastsetter representative prøver for større områder. Kystverket har etablert representative prøver for hele landet inkludert Svalbard, totalt ni prøver. I tillegg er det fastsatt tre innseilinger til offshorebaser som representative prøver for de øvrige offshorebasenes innseilinger.

Det er en forutsetning at erfaringskrav er oppfylt for å få hele de definerte områdene. Dersom navigatøren ikke har erfaring fra hele området vil det bli gitt godkjenning for en avgrenset del av området, selv om det er avlagt en representativ prøve. Navigatøren vil imidlertid få sitt farledsbevis utvidet til nye leder i samme område utelukkende basert på at erfaringskravet senere blir innfridd. Dette gjelder ikke for klasse 1 hvor det må avlegges prøve for hver nye farled.

Farledsbevisprøven må også avlegges ved utvidelse av farledsbevisets gyldighetsområde. Ved utvidelse kan Kystverket bestemme at kravet om prøve helt eller delvis kan fravikes ved korte farleder med lav risiko, eller dersom søker har betydelig fartstid på norskekysten.

Dersom du stryker vil det være en karantenetid på 14 dager før ny prøve kan gjennomføres. Skyldes stryk en feil ved praktisk gjennomføring av seilasen, må du i tillegg dokumentere minimum to nye seilaser i samme led før ny prøve kan gjennomføres.

På fartøy der et ECDIS system presenterer fartøyets systemberegnede posisjon, vil Kystverket kunne kreve at skjermen dimmes ned eller dekkes til. Dette er for å kontrollere dine navigasjonsferdigheter uten systemets posisjoneringsstøtte, tilsvarende å navigere ved hjelp av papirkart.

Til toppen