Hopp direkte til innhold

Kart over tjenesteområder

Se sjøtrafikksentralenes tjenesteområder i kartet.

Om sjøtrafikksentralene

Horten VTS

Horten sjøtrafikksentral er lokalisert i Horten havn. Den ble etablert i 1999 og har som ansvar å overvåke og regulere skipstrafikken i farvannet fra Færder og inn til Oslo.

Brevik VTS

Brevik sjøtrafikksentral ligger ved Brevikstrømmen i Porsgrunn kommune. Den dekker innseilingene til det omfattende industriområdet i Grenland, hvor store deler av skipstrafikken består av gasstankere og fartøyer med annen farlig last. Brevik VTS ivaretar også Kinn sjøtrafikksentraltjeneste, som inkluderer overvåking og organisering av skipstrafikken i farvannet mellom Florø og Måløy. Brevik VTS er Kystverkets eldste sjøtrafikksentral, og ble etablert i 1978.

Kvitsøy VTS

Kvitsøy sjøtrafikksentral ble etablert i 2003 og er lokalisert i Kvitsøy kommune i Rogaland. Den dekker området fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. Hovedoppgaven er trafikkovervåking i forbindelse med utskipning fra gassterminalen på Kårstø, i tillegg til generell overvåkning av kysttrafikk.

Fedje VTS

Fedje sjøtrafikksentral ligger i øykommunen Fedje i Vestland. Den ble etablert i 1992 og følger tankskiptransport til og fra Sture og Mongstad-terminalene, og overvåker og regulerer skipstrafikken til og fra Bergen. Den dekker området fra Sognesjøen i nord til farvannet ved Marstein i sør, og avgrenses i øst mot Bergen Havn og mot Grimstadfjorden ved Haakonsvern Orlogsstasjon.

NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral ble etablert i 2007. Den overvåker all tankskip- og annen risikotrafikk langs norskekysten og havområdene rundt Svalbard. Den har også ansvar for å overvåke og organisere farvannet ved gassterminalen på Melkøya.

Bruk zoom funksjonen eller se "fullversjon" nederst i kartet for detaljer.

Til toppen