Hopp direkte til innhold

Fjerner eierløse blåskjellanlegg på Vestlandet

Kystverket rydder gamle blåskjellanlegg på Vestlandet
Foto: Foto: eSEA Marine

Kystverket rydder gamle blåskjellanlegg fra fjorder i Vestland fylke.

Tidligere i år ble 14 gamle blåskjellanlegg fjernet langs kysten av Nord-Norge, og 50 tonn avfall ble hentet opp fra sjøen.

Nå fortsetter ryddestafetten på Vestlandet, og i oktober-desember skal en rekke eierløse anlegg fjernes også her. Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og utgjør en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri. Store mengder tauverk, kjetting og blåser blir nå ryddet og levert på godkjente avfallsmottak. All biomasse, i hovedsak blåskjellrester, blir værende på lokasjonen.

Uten tilsyn
Blåskjellanleggene har stått i sjøen, uten eiere og tilsyn, i flere år. Opprydningen gjennomføres fordi anleggene kan de bli til hinder for både fremkommelighet og miljø. Ved å fjerne disse unngå man at de driver ut i skipsleia, hvor det går nyttetrafikk og fritidsbåter.

– Gjennom dette prosjektet får vi fjernet mye marin forsøpling og forurensning som ikke synes fra overflaten. Det er også funnet langt mer enn hva det kartleggingen som ble foretatt i vår skulle tilsi, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Mange eierløse anlegg
De eierløse anleggene er et resultat av en feilslått satsing på oppdrett av blåskjell rundt årtusenskiftet. Selskapene som en gang eide anleggene er slettet fra Brønnøysundregisteret og det finnes ingen konkursbo med midler til opprydning.

– Vi jobber nå med å fjerne en rekke av disse eierløse anleggene. Kystverket og Fiskeridirektoratet har tidligere kjørt liknende opprenskningstokt som det vi gjennomfører i år, sier Andreassen.

Prosjektet er finansiert ved hjelp av korona-midler, for å styrke av aktiviteten i bygg- og anleggssektoren samtidig som en får utført viktige tiltak.Kystverket leder prosjektet, og har leid inn firmaet eSEA Marine som har spesialisert seg på opprydning i havet og som står for selve operasjonen på Vestlandet.

Her ryddet Kystverket eierløse blåskjellanlegg i perioden oktober-desember 2020:

Eikeland – Sveio kommune 
Kvannskjæret – Kinn kommune
Menes – Sogndal kommune
Skarsvågen utenfor Bergen – Alver kommune
Indrekommana – Vik kommune
Lindetoneset utenfor Bergen – Alver kommune
Hamnen – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune
Furevikklubben – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune

Se video fra ryddingen

 

Til toppen