Hopp direkte til innhold

Kystverket tar i bruk ny VDES-teknologi

Installasjon av VDES-basestasjon på en av Kystverkets radarstasjoner
Fire nye VDES-basestasjoner ble nylig installert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Testingen av VDES-teknologi er en del av et testprosjekt i Haugesundregionen.
Foto: Kystverket

Kystverket tar for første gang i bruk VDES (VHF Data Exchange System) for å teste automatisk overføring av viktige meldinger fra myndigheter til skip. Fire nye VDES-basestasjoner er nylig etablert i Haugesundregionen i et testprosjekt.

‒ Dette er første gangen VDES-basestasjoner blir brukt i Norge, sier Arve Dimmen, virksomhetsdirektør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Med utprøvingen av ny fysisk og digital VDES-infrastruktur tar Kystverket i bruk mulighetene til denne nye teknologien som er under utvikling. VDES (VHF Data Exchange System) er et kommunikasjonssystem som bruker maritimt VHF nettverk for sending av AIS, ASM og VDE data mellom skip, landstasjoner og satellitter.

Har et stort potensial

‒ I VDES ligger det et stort potensial for å sende ut viktige og nyttige meldinger direkte og automatisk til fartøyenes systemer om bord, både fra Kystverket og andre som leverer informasjon til skip. Dette kan være værmeldinger, navigasjonsvarsler og sikkerhetsmeldinger. VDES kan også bli et viktig verktøy for sjøtrafikksentralene og hovedredningssentralene.

I statsbudsjettet for 2022 er Kystverket tildelt midler for å teste og utvikle ny teknologi, der målet er nye bærekraftige og effektive digitale tjenester for sjøtransporten. Kystverkets arbeid med VDES skjer i samarbeid med Kongsberg Seatex som, med utgangspunkt i AIS-teknologi, har utviklet ny VDES programvare.

‒ I første omgang kjører vi dette som et testprosjekt, men ved gode resultater ser vi for oss at systemet på sikt kan gå over i produksjon og vanlig drift. Det vil da bli et supplement til vårt AIS-nettverk, som i dag er et viktig myndighetsverktøy i den nasjonale beredskapen, påpeker Dimmen.

Krever nye internasjonale standarder

Den nye teknologien VDES er den nye internasjonale løsningen for toveis-meldingskommunikasjon mellom landbaserte myndigheter og skip. Teknologien skal på sikt bli et supplement til AIS (automatisk identifikasjonssystem), et internasjonalt system som fartøy er pålagt å bruke for å sende automatisk posisjonsdata til myndigheter. Sammenlignet med AIS har VDES enda større kapasitet til å håndtere store mengder datakommunikasjon.

Internasjonale maritime organisasjoner som IALA og IMO jobber med å utvikle nødvendige tekniske standarder før VDES kan tas i operativ drift. Kystverket bidrar aktivt i dette arbeidet, og vil bidra med erfaringer og kompetanse fra testprosjektet også internasjonalt.

Prøves ut i nasjonalt testområde

De fire VDES-basestasjonene som nylig er installert i Haugesundregionen blir koblet opp mot Kystverkets systemer for testdrift. VDES-basestasjonene er satt opp i samme område der et konsortium av 20 samarbeidspartnere i 2021 etablerte et nasjonalt testområde for autonome fartøy. Kystverket er en av disse partnerne.

Avdelingsleder for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket, Jon Leon Ervik, påpeker at bruk av VDES er en viktig brikke i Kystverkets satsing på innovasjon innen navigasjonsteknologi for nye og bedre løsninger for sikker, effektiv og mer bærekraftig sjøtransport. En viktig suksessfaktor for innovasjonsarbeidet er et tett samspill med både tjenestebrukere og industri.

‒ Installering av VDES er det første steget etableringen vår av en testlab og et testmiljø i Haugesund, der industri og leverandører kan teste ut sine maritime tjenester og skipsinstrumenter opp mot Kystverkets systemer og tjenester. VDES kan bli en viktig kommunikasjonsplattform for dette miljøet.

Fakta om VDES

  • VDES er et system for radiokommunikasjon mellom skip, landbasert infrastruktur og satellitter. VDES kombinerer AIS og en digital kommunikasjonskanal med god kapasitet til å levere informasjonstjenester til skip.
  • Testing og videre bruk av VDES er basert på anbefalinger fra den internasjonale maritime organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authorities).
  • Les mer om VDES på IALA sine nettsider

Fakta om Kystverkets digitale maritime tjenester

  • Kystverket drifter og utvikler digitale og maritime tjenester som bidrar til tryggere og mer effektiv navigasjon til sjøs. AIS, navigasjonsvarsling, bølge- og strømvarsling og ismeldinger er noen av disse tjenestene.
  • Kystverket forvalter det nasjonale AIS-nettverket, AIS Norge, der nærmere 90 landbaserte basestasjoner og fem satellitter kontinuerlig fanger opp AIS-meldinger fra skip. Les mer om AIS her
Fire nye VDES-basestasjoner er nylig etablert i Haugesundregionen som en del av et testprosjekt. Foto: Kystverket Publisert
Til toppen