Hopp direkte til innhold

Losen tester nye digitale verktøy

Statslos Karl Helge Haagensen var med da nye digitale verktøy ble testet i Tjeldsundet.
Statslos Karl Helge Haagensen var med da nye digitale verktøy ble testet i Tjeldsundet. Foto: Svein Skjæveland, ECC.

Lostjenesten deltok nylig på en vellykket test av det digitale produktet S-129. Dette nye hjelpemiddelet beregner hvor det til enhver tid er trygt å seile, spesielt i grunne områder.

Nye digitale verktøy skal bidra til enda sikrere og mer effektive seilaser i fremtiden. Karl Helge Haagensen fra Kystverket var nylig los om bord på fartøyet M/T Tern Ocean gjennom det smale og grunne Tjeldsundet. Her ble det digitale verktøyet S-100 Demonstrator, med live oppdatering av S-129 testet på en kommersiell seilas – for første gang i global sammenheng.

Beregner hvor det er trygt

Målet med S-129 er å sikre god klaring i områder med små marginer på dybde. Modeller av et fartøys fasong og fysiske struktur brukes i kalkulasjonen av S-129. I tillegg hentes fysiske faktorene fra fartøyets omgivelser inn i en modell av selve seilingsområdet, som undervannsterreng, strøm, vannstand, bølgehøyde, vind, dybde, vannets saltinnhold og barometertrykk.

Et viktig mål med S-129 er å kunne utvide navigerbart handlingsrom.

Innovasjon viktig for losen

Losyrket går mange hundre år tilbake i tid, og dagens loser kan fortsatt seile trygt og finne fram uten moderne hjelpemidler, både i tåke, regn og snøbyger.

– Likevel er innovasjon og utvikling viktig for å bedre sjøsikkerheten, og lostjenesten skal bidra aktivt inn i denne utviklingen, sier losdirektør Erik Blom i Kystverket.

20211203_110612.jpg

Testen ble gjennomført på en losing av M/T Tern Ocean, gjennom det smale og grunne Tjeldsundet. 

Kan dokumentere i forkant

– Vi hadde strengt tatt ikke trengt alt dette utstyret på denne seilasen. Målet her var å teste det nye digitale systemet og se på samspillet i praksis. Dette er helt nytt og fortsatt under utvikling. Men når vi får nye verktøy som øker sjøsikkerheten, er det klart at det har en stor verdi. Både offshore- og cruiseflåten stiller strenge krav til dokumentasjon av klarering mot bunn.

– Med S-129 kan vi beregne og planlegge seilasen i forkant for å se om seilasen er gjennomførbar, sier statslos Karl Helge Haagensen.

Utvider handlingsrommet

– Vi kan her dokumentere trygg seilingsdybde i forkant. Det betyr at man kan seile ved tilstrekkelig vannstand og spare tid ved å slippe å vente på høyvann. Skip kan lastes tyngre, som gir færre turer, eller de kan velge nye og kortere ruter og spare drivstoff, sier statslos Karl Helge Haagensen.

Skreddersydd for fartøy og område

– S-129 er et ekstra lag med info som beregner og viser hvor det er trygt å seile. Røde områder på kartet viser hvor det ikke er trygt. Dette er tilpasset og skreddersydd for et spesifikt fartøy i et spesifikt farvann. Informasjon om båten brukes sammen med ytre forhold som påvirker fartøyet, som dybde, strøm og tidevann/vannstand, og alt vises i S-100 Demonstrator applikasjonen, sier Svein Skjæveland, prosjektleder i Electronic Chart Centre (ECC).

– I denne testen i Tjeldsundet så vi helt spesifikt på dybde, vannstand og strøm i overflaten, sier han. I tillegg kunne vi drapere informasjon som ENC og bunnforhold over dybdedataene i visningen av dataene i Demonstratoren.

Oppdateres gjennom seilasen

Det er firmaet OMC International i Irland som leverer de såkalte «under keel clearance»-tjenestene. Under seilasen hentes AIS-info om dyptgående, posisjon og fart. Dette brukes av OMC til kalkulasjon av nye S-129 datasett. En direkte kobling i Demonstratoren til OMC sin dataflyt sørger for at man får tilgang til nye justerte datasett annethvert minutt gjennom seilasen, slik at endringer vises fortløpende.

Tide1038d95.png

Alle data samlet i ett bilde under testen i Tjeldsundet. Skjermdump S-100 Demonstrator.

Testet dataflyt i Tjeldsundet

På seilasen gjennom Tjeldsundet ble flyten av data testet i praksis. Data fra produsenten kan hentes direkte ned fra sluttbrukersystemet, i en trygg og effektiv løsning som ivaretar sikkerhet og integritet i dataoverføringsprosessen. – Dette er en av de foreløpig få eksisterende implementeringene av sikkerhetsprotokollen som beskrives i S-100, så dette er innovativt og helt i front i utviklingen, sier Svein.

Tjeldsundet var et svært egnet sted for akkurat denne testen.
– Her er det forholdsvis grunt, noe som øker den hydrodynamiske effekten som gjør at båten synker litt lenger ned i vannet (squat-effekten). Det er også krevende strømforhold og relativt stor variasjon i vannstanden her oppe i nord, sier Karl Helge.

Får alt i ett bilde

– Det er en stor fordel for den som navigerer å få alt i ett grafisk bilde. Ulike data hentes fra ulike kilder, men alt legges inn i S-100 Demonstrator som ulike lag, slik at vi ser alt som en helhet, sier Karl Helge, som i tillegg hadde med tre ekstra XR2-sensorer fra AD Navigation for å sikre nøyaktig posisjonen underveis.

– Mye av denne informasjonen har vi hatt tidligere på ulike skjermer, men nå har vi fått alt i samme bilde. Det store nye her er online-kommunikasjon med eksterne aktører, som OMC, som leverer fortløpende oppdatering av UKC (Under Keel Clarence), sier han.

20211203_092909.jpg

Statslos Karl Helge Haagensen fra Kystverket og Svein Skjæveland fra ECC i arbeid under testen.

Sparer tid, penger og miljø

Svein forteller at hensikten er å vise at det er mulig å lage data på disse formatene og bruke dem i S-100 Demonstrator, som er hovedsystemet for dette utviklingsprosjektet.

– Vi ønsker å vise at dette utstyret kan brukes, og se om det kan gi fordeler. Her er det for eksempel muligheter for rederiene å få mer effektive seilaser ved å laste tyngre, eller spare tid ved å seile andre og kortere ruter.

Målet er bedre sikkerhet, bedre økonomi og å få miljøgevinster med lavere utslipp fordi forbruket av drivstoff går ned, sier Svein Skjæveland, prosjektleder i Electronic Chart Centre (ECC)

FAKTA - S-100 Demonstrator-prosjektet

Kartvisningsverktøyet S-100 Demonstrator vart brukt både i planlegginga og under sjølve losinga gjennom Tjeldsundet. Verktøyet har tidlegare vore brukt på spesielt avanserte losoppdrag, som losinga av verdas største kranrigg «Sleipnir» til Haugesund i april 2020.

Den operasjonelle testen av S-129 i Tjeldsundet er i regi av forskings- og utviklingsprosjektet S-100 Demonstrator Project, ei vidareføring av S-102 Demonstrator Project der kartvisningsverktøyet som visar djupnedata i 3D, er utvikla. Begge prosjekta er finansierte med midlar frå Norges forskningsråd og MAROFF2-programmet.

I prosjektet jobbar Kystverket saman med Kartverket, Forsvaret, PRIMAR og Kongsberg Digital, i tillegg til Stavanger hamn og Kristiansand hamn, for å forske på og utvikle nytt digitalt visningsverktøy og bruk av internasjonale standardar for betre sjøtryggleik. Prosjektet er leda av Electronic Chart Centre (ECC).

Målet med forskings- og utviklingsprosjektet er å utvikle eit verktøy som samlar nyttig og kvalitetssikra geografisk informasjon på ein plass, for å sikre at navigatørar og andre som treng desse data får tilgang via éi kjelde. Eit eksempel i tillegg til elektroniske sjøkart og djupnedata, er informasjon om straum, ver og tidevatn, som er viktige detaljar for navigatørar og andre som planlegg seglasar.

Lostjenesten deltok nylig på en vellykket test av det digitale verktøyet S-100 Demonstrator på en seilas i Tjeldsundet, der man blant annet fikk tilgang til S-129, Under Keel Clearance produktet i S-100 produkt-porteføljen. Dette nye hjelpemiddelet beregner hvor det til enhver tid er trygt å seile, spesielt i grunne områder. Publisert
Til toppen