Hopp direkte til innhold

Planlegger simulatorseilas gjennom Stad skipstunnel

Erfarne skipsførere og loser skal i juni gjennomføre virtuell seilas gjennom Stad skipstunnel. Skipsmodell og terrengmodell ble nylig testet ut og verifisert ved simulatorsenteret Force Technology i København.

irtuelle seilaser gjennom Stad skipstunnel skal gjennomføres av to kapteiner og to loser om bord i to forskjellige fartøystyper under ulike værforhold. Seilasene utføres ved hjelp av en digital modell av området fra Ulvesundet til Vanylvsfjorden.

Skipsmodellene som er utviklet for simulatoren er et 150 meter langt godsfartøy og hurtigruteskipet MS ”Midnattsol”, som begge er representative for fartøysstørrelser som skipstunnelen vil være dimensjonert for.

I simulatoren skal det utføres dag- og nattseilaser i ulike strøm-, vind- og bølgeforhold.

Sjøsikkerhet i fokus

Virtuelle seilaser gjennomføres for å verifisere at den planlagte tunnelen, inkludert navigasjonsforbedringer i farleden fra Ulvesandet, inn Saltasundet og Moldefjorden gjennom Stad skipstunnel til Kjødepolden og ut i Vanylvsfjorden, er tilstrekkelig sikker for passering med dimensjonerte fartøy.

Simulatortesting gjør det mulig å kartlegge forbedringspunkter i forbindelse med mulig etablering av ny farled gjennom Stad-halvøya. Erfaringer fra simulatoren vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvilke navigasjons- og manøvreringshjelpemidler som er nødvendige for skipstunnelen, og detaljer rundt entrings- og ledekonstruksjoner.

‒ Virtuellbasert prosjektering og testing i et realistisk simulatormiljø er en effektiv måte å teste skipstrafikk i ny farled fra Ulvesundet gjennom tunnelen og ut Vanylsfjorden. Vi skal være så sikker som mulig på at tunnelen kan brukes som forutsatt og under de aller fleste værforhold, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Erfaringer fra simulatortestene vil inngå som en egen delrapport i forprosjektet som skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.

Seiler med ulike fartøystyper

To erfarne kapteiner med lang fartstid på norskekysten er engasjert til å manøvrere de virtuelle fartøyene gjennom skipstunnelen. Kai Albrigtsen, kaptein om bord i MS ”Midnattsol”, er en av dem. Skipsmodellen av MS ”Midnattsol” er bygget etter hurtigrutens spesifikasjoner og Albrigtsens egne erfaringer som kaptein om bord.

Den 15. april var han med Kystverket til København for å teste ut modelleringen av MS ”Midnattsol” for å få de siste detaljene på plass. 

‒ Jeg kjenner meg igjen. Det meste av detaljer fra hurtigruten er lagt inn i simulatoren, men det gjenstår fremdeles noen justeringer, sa Albrigtsen like etter en prøvetur om bord i den virtuelle versjonen av MS ”Midnattsol”.

‒ Når vi skal teste dette ut i juni blir det spennende å se hvordan fartøyet påvirkes av ytre påkjenninger og hvordan det vil stabilisere seg i tunnelen, fortsetter han. 

Mest mulig realistisk

Både skipstunnelen og skipsmodeller er modellert etter nøyaktige mål og spesifikasjoner for å få et realistisk evalueringsgrunnlag. Simulatoren er konfigurert til å muliggjøre styring av tunnelbelysning, bølger, strøm, vind, synlighet, dagslys og nattbelysning. Under seilasen vil det navigeres etter godkjent merkeplan for den mulige nye farleden.

‒ Det har ikke vært vanskelig å lage modellene for Stad skipstunnel, men det tar lang tid. Det er et puslespill med mange brikker som skal på plass, forteller sivilingeniør Jens Bay ved Force Technology.

Til toppen