Hopp direkte til innhold

Koronaviruset og sjøtrafikken

Koronapandemien påvirker fortsatt samfunnet og sjøtrafikken selv om en rekke tiltak nå er fjernet eller nedskalert. Fartøy skal fortsatt melde om smitte eller mistanke om smitte med Covid-19 bord og det gjelder restriksjoner for ilandstigning fra kystcruise.

Kystverket har opprettholdt vår beredskap og samfunnskritiske tjenester for sjøsikkerhet gjennom pandemien.

Både lostjenester og trafikksentraltjenester, samt digitale varslings- og rapporteringstjenester fungerer som normalt. Vi ivaretar oljevernberedskap og viktige navigasjonsinstallasjoner langs kysten.

Til toppen