Hopp direkte til innhold

Viktig melding!

Vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Vestland fylke fører til endret seilingsmønster og navigasjonsmerking fra 21. juni. Les mer

Koronaviruset og sjøtrafikken

Koronapandemien påvirker for øyeblikket samfunnet i stor grad. En viktig presisering er at havnene ikke er stengt. Skip kan anløpe, og godstrafikken kan fortsette som før. Tiltakene som er iverksatt er i hovedsak rettet mot persontrafikk, som da kan gi restriksjoner for bevegelsesfrihet for mannskap og passasjerer på fartøy.

Regjeringen har innført en rekke tiltak med det som mål å begrense utbredelsen av koronaviruset. I Kystverket gjør vi det vi kan for å hindre spredning av smitte, samtidig som vi opprettholder vår beredskap og samfunnskritiske tjenester for sjøsikkerhet. 

Både lostjenester og trafikksentraltjenester, samt digitale varslings- og rapporteringstjenester fungerer som normalt. Vi ivaretar oljevernberedskap og viktige navigasjonsinstallasjoner langs kysten.

Til toppen