Hopp direkte til innhold

Avslag på dumpersøknad

Kart med prikker
Dumperkjøringen skulle være med på å finansiere massetransport med lekter til å bygge og utvikle næringstiltak i tre kommuner lenger unna skipstunnelen etter en gitt prioriteringsliste.
Foto: Kystverket

Kystverket og prosjekt Stad skipstunnel har fått avslag fra Vegdirektoratet på dispensasjonssøknaden om å få kjøre dumper på fylkesveiene i nærheten av skipstunnelen.

Kystverket har ønsket å ha mulighet til å frakte steinmasser rett ut av skipstunnelen til de planlagte nye næringsområdene på Kjøde og Lesto med dumper, uten fordyrende omlasting. 

– Vi trengte en dispensasjon fra vegmyndighetene for å få lov til dette. Dessverre fikk vi nei på dispensasjonssøknaden vår. Det er synd, siden dette var en god mulighet for oss til å spare tid og penger i prosjektet, noe vi er pålagt av myndighetene til å gjøre. Dumperkjøringen skulle være med på å finansiere massetransport med lekter til å bygge og utvikle næringstiltak i tre kommuner lenger unna skipstunnelen, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Nei og ja

Kort fortalt sier Vegdirektoratet nei til at Kystverket kan kjøre dumper på fylkesvegene på begge sider av skipstunnelen (FV. 618 og FV. 620), men sier ja til at Kystverket kan krysse fylkesvegen ved Kjøde (FV. 620) med dumper, under gitte forutsetninger.

– Det er da noe, men det viktigste for oss var å kunne kjøre dumper på fylkesvegen, sier Skjeppestad som sier det uansett er godt å endelig få et svar fra vegmyndighetene.

Kystverket sendte inn sin dispensasjonssøknad i november. 

Krav om å bygge kryss

– Jeg ser Vegdirektoratet skriver at dette har vært en vanskelig sak som har krevd lang saksbehandlingstid. Vi skulle gjerne fått avgjørelsen tidligere. Nå må vi se framover og få lukket en annen vanskelig sak, nemlig innsigelsene fra Vestland fylkeskommune til reguleringsplanen for skipstunnelen. Forhåpentligvis vil fylkeskommunen ikke kreve at vi bygger vegkryss på Eide før vi bygger skipstunnel. Vi forstår ikke helt dette rekkefølgekravet, som vil koste oss mye tid og penger, sier Skjeppestad.

Saken skal opp på et meklingsmøte med Statsforvalteren 23. mai.

Ingen klage

Avslaget fra Vegdirektoratet kan påklages innen tre uker.

– Vi kommer ikke til å klage på vedtaket om dumperkjøring. Vi trenger å komme oss videre med skipstunnel-prosjektet og tar avslaget til etterretning, sier Skjeppestad.

Kontakt

Prosjektleder

Terje Skjeppestad /
Til toppen