Hopp direkte til innhold

Sikrer en tryggere seilas gjennom Stad skipstunnel

Arbeidsgruppemøte DNV
DNV ledet arbeidsgruppemøtet som fant sted i Ålesund. Her deltok mange fremtidige brukere av skipstunnelen. Bilde: Sveinung Nedregotten.

Kystverket har gjennomført en risikoanalyse med mål om å bedre forståelsen av sikkerhetsrisikoer og navigasjonsutfordringer knyttet til Stad Skipstunnel. Arbeidet er gjort sammen med fremtidige brukere av tunnelen.

DNV Maritime Advisory ble engasjert for å tolke og oppsummere tidligere utførte analyser av tunnelen, samt å legge til rette for en prosess med sikte på å forbedre beslutningsgrunnlaget for hvordan skipstunnelen skal bygges.

Viktig arbeidsgruppemøte

Prosjekt Stad skipstunnel har tidligere gjennomført teoretiske manøvreringsanalyser utført av ledende rådgivende selskaper som SINTEF og Multiconsult. Disse analysene har gitt verdifull innsikt, men det har vært behov for en mer konsis oppsummering og praktisk tolkning av resultatene.

DNV har derfor gjennomført følgende risikoanalyser:

  1. Tolkning og oppsummering av tidligere analyser for å foreslå maksimale dimensjoner for skip som skal navigere gjennom tunnelen, kjent som en "kjøreboks".

  2. DNV organiserte deretter et arbeidsgruppemøte med relevante interessenter for å diskutere navigasjonsrisikoer og komme frem til konsensus angående dimensjonene for kjøreboksen.

DNV ledet arbeidsgruppemøtet som fant sted i Ålesund. Her deltok representanter og navigatører fra Sjøfartsdirektoratet, Havila, Hurtigruten, Rostein, Fagskolen i Møre og Romsdal, NTNU og Kystverkets lostjeneste. For å øke forståelsen knyttet til det diskuterte scenarioet og for å kunne visualisere det til deltakerne, ble tunnelen modellert i et VR-scenario hvor kjøreboksen ble vist og et fartøy kunne seile gjennom tunnelen. Fokuset for arbeidsmøtet var å identifisere farer, diskutere sikkerhetsbarrierer og dokumentere andre mulige anbefalinger, spesielt i forbindelse med menneskelige faktorer.

VR scene
Morild VR scene med visualisert «kjøreboks».

Anbefalinger fra ekspertene

De spesifikke anbefalingene som blir vurdert å ta videre etter arbeidsmøtet er som følger:

  • Gi strøm/vær-data til fartøyene i forkant slik skipsfører kan vurdere anløpet ved de mest krevende omstendighetene, som for eksempel ved sterk medstrøm og mye vind ved entringen til tunnelen.
  • Trekke ut selve entringskonstruksjonen utenfor inngangen av tunnelen, noe som sikrer at skip har stabilisert seg før selve innseilingen i tunnelen. Samtidig har gruppen definert lengden på selve entringskonstruksjonene slik at skip har en mulighet for å legge til kai dersom skipsfører vil avbryte anløpet.
  • Øke marginen på innsiden av tunnelen ved å utvide begge inngangene i entringssonen.

– Ved å kombinere ekspertise fra ledende rådgivende selskaper som DNV Maritime Advisory med innsikt fra nøkkelinteressenter som rederier, loser, navigatører med flere, har vi fått gode tilbakemeldinger som vi tar med oss videre i arbeidet med Stad skipstunnel, sier prosjektleder for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad.

 

Fakta Stad skipstunnel

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, trolig det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. I tillegg skal prosjektet optimaliseres for å hente ut andre nyttegevinster.

Skipstunnelen skal bygges der Stad-halvøya er på det smaleste, mellom Moldefjorden og Kjødepollen, i Vanylvsfjorden. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområder), 50 meter høy og med en bredde på 36 meter − som betyr at fartøy opp til størrelsen på Kystruten/Hurtigruten  vil kunne få en sikker seilas forbi Stadlandet.

Kystverket er en transportetat som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Visjonen vår er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Stad skipstunnel er en del av dette arbeidet. 

Kontakt

Prosjektleder

Terje Skjeppestad /

Kontakt

Seniorrådgiver

Sveinung Nedregotten /
Stad skipstunnel
Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad. Her fra tunnelåpningen i Kjøde.
Foto: Kystverket/Multiconsult/Link Arkitektur
Til toppen