Hopp direkte til innhold

Tok opp status for Cruise i Norge

Fra venstre: Frigg Jørgensen, AECO, Knut Arild Hareide, Sjøfartsdirektoratet, Einar Vik Arset, Kystverket, Monica Berstad, Cruise Norway (Foto Gro Kibsgaard-Petersen, Kystverket)

Årets Cruisekonferanse samlet rekordmange deltakere. Gjennom et fullspekket og variert program fikk aktører fra mange deler av næringen bidratt til å belyse muligheter og utfordringer for cruiseaktivitet i norske farvann.

Cruisekonferansen er en nasjonal møteplass for sikkerhet og beredskap knyttet til den maritime delen av norsk cruisenæring. Det har blitt en viktig arena for dialog mellom offentlige myndigheter og cruisenæringen, med et felles mål om å sørge for trygge og effektive cruise. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er hovedarrangører, og har med Cruise Norway og AECO.

Hele cruisenæringen på ett sted

Årets program favnet bredt, og trakk rekordmange deltakere fra flere nivå i virksomhetene og næringen til Ålesund. Representanter for cruiserederier som opererer i Norge, og rederier som vurderer å anløpe norske havner, var også til stede. Det samme var representanter for cruiserederier som driver mindre ekspedisjonscruise, og i tillegg kom en hel rekke fagfolk med interesse og kompetanse innen fagfelt som var relevant for forsamlingen. – Det er viktig at myndigheter og industri snakker sammen for å finne løsninger på felles utfordringer. Vi bruker blant annet denne anledningen til å dele informasjon og oppdatere hverandre, og til sammen viser vi hvor vi vil med cruisetrafikken i Norge, sier Frigg Jørgensen, direktør i AECO.

Siste nytt om rammeverk

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket bidro til programmet med siste nytt innen blant annet sjøsikkerhet, miljøberedskap og redning knyttet til cruisetrafikk i norske farvann. Tema som kriseberedskap og slepebåtkapasitet ble også belyst. Det innovative utviklingsmiljøet BarentsWatch presenterte sin gratis informasjonstjeneste Arctic Info som har blitt et svært nyttig verktøy for maritime operatører i nord. Kystverkets lostjeneste fortalte om pågående utviklingsarbeid og trender i trafikkutviklingen. I år deltok også politiet for første gang. Det var det mange som syntes var nyttig. Å få høre om erfaringene og utviklingen for store cruiserederier og aktører som driver arktiske ekspedisjonscruise likeså.

Truls Andre V Gabrielsen, er Commercial Manager fra GAC Norway, og assisterer rederier som cruise, offshore, tank osv.
– Cruisekonferansen er viktig for oss, sier han.
– Her møter vi andre aktører og får en oppdatering på dagens status, kommende regelendringer og mulige regelendringer. Mye av inputen jeg får her, deler jeg videre med kunder og egne ansatte, sier han.
– Noe av det jeg setter pris på med denne konferansen, er at det er mange talere slik at vi får bred innsikt. Denne gang likte jeg spesielt at politiet/grensekontrollen var med, siden vi vet at det kommer en del nye regelendringer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Viktig møteplass

– Oppslutningen om konferansen viser tydelig at arenaen er relevant, kommenterer kystdirektør Einar Vik Arset.
– Norge som cruisedestinasjon er en sterk merkevare som både myndigheter og næringen må ta et felles ansvar for å holde bærekraftig og attraktiv på kort og lengre sikt. Rammeverket for næringa skal være forutsigbart, og søkelyset på sjøsikkerhet må ha høyeste prioritet. At Sjøfartsdirektoratet og Kystverket setter agendaen sammen med Cruise Norway og AECO er viktig.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sier seg enig:
– Vi har alt å vinne på å ha en god dialog med cruisenæringen. Det er en stor og viktig næring som virkelig har forstått alvoret i det grønne skiftet og som har en helt annen tilnærming til det nå, enn for få år siden, sier han.

Frigg Jørgensen fra AECO ønsker seg et rammeverktøy som støtter opp om den overordnede strategien som legges.
– Vi opplever politisk vilje til å få opp cruisetrafikken i Norge, men det er også kritiske røster som jobber mot cruise - som adresserer utfordringer som vi må og skal ta tak i.

www.kystverket.no/cruisekonferansen

The Norwegian Cruise Conference in English (lenke)

Bilder fra Cruisekonferansen 2024

Pausene brukes godt

Last ned

The coffee breaks were used well

Bilde Publisert Oppdatert

Cruisekonferansen_plenum.jpg

Last ned

Cruise conference plenary sessions

Bilde Publisert Oppdatert

Deltakere fra inn- og utland

Last ned

The conference participants came from Norway and abroad

Bilde Publisert Oppdatert

Pausene brukes godt

Last ned

The coffee breaks were used well

Bilde Publisert Oppdatert

rekordstor oppslutning

Last ned

This year the conference had record high participation

Bilde Publisert Oppdatert

Representanter for arrangørene

Last ned

Representatives from the conference organizers

Bilde Publisert Oppdatert

Demo

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Carnival

Last ned

Presentation from Carnival Cruises

Bilde Publisert Oppdatert

Det noteres flittig

Last ned

Diligent participants

Bilde Publisert Oppdatert

Konsentrert

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Demo av VRbruk for lostjenesten

Last ned

Demo of how the Norwegian Pilotage Service use VR to plan missions

Bilde Publisert Oppdatert

Kystdirektørens innlegg

Last ned

Presentation of the NCA Director General, Einar Vik Arset

Bilde Publisert Oppdatert

Politiets innlegg

Last ned

Presentation by the Norwegian Police

Bilde Publisert Oppdatert

Sosialt en nyttig møteplass

Last ned

A social event

Bilde Publisert Oppdatert

Innspill og spørsmål

Last ned

Input and questions

Bilde Publisert Oppdatert

Kolleger og nye bekjentskap

Last ned

Colleagues and new acquaintances

Bilde Publisert Oppdatert

Gode pausediskusjoner

Last ned

Engaging break discussions

Bilde Publisert Oppdatert

Gode pausediskusjoner 2

Last ned

Engaging break discussions

Bilde Publisert Oppdatert

Gode pausediskusjoner 3

Last ned

Engaging break discussions

Bilde Publisert Oppdatert

Gode pausediskusjoner 4

Last ned

Engaging break discussions

Bilde Publisert Oppdatert

Hovedredningssentralens innlegg

Last ned

The Norwegian Joint Rescue Coordination Service

Bilde Publisert Oppdatert

Mye nyttig ble delt

Last ned

Sharing useful information

Bilde Publisert Oppdatert

Gode pausediskusjoner 5

Last ned

Engaging break discussions

Bilde Publisert Oppdatert

Gode pausediskusjoner 6

Last ned

Engaging break discussions

Bilde Publisert Oppdatert

Representanter for arrangørene 2

Last ned

Representatives from the organizers

Bilde Publisert Oppdatert
Til toppen