Hopp direkte til innhold

Feirer fornya havneområder i Hammerfest

Hammerfestordfører Terje Rogde og Havminister Marianne Sivertsen Næss klipper snora som markerer oppgraderte havneområder for Hammerfest by. Til høyre står kystdirektør Einar Vik Arset. Helt til venstre
STOR DAG: Hammerfestordfører Terje Rogde og Havminister Marianne Sivertsen Næss klipper snora som markerer oppgraderte havneområder for Hammerfest by. Til høyre står kystdirektør Einar Vik Arset. Helt til venstre havnedirektør Per Åge Hansen og havnekaptein Sturla Johan Nilsen. (Foto: Kystverket)

Hammerfest var en av landets mest forurensede havner. Slik er det ikke lengre. Innseiling og havneområder har de siste tre årene gjennomgått et omfattende oppgraderingsarbeid. Resultatene åpner for nye muligheter for kystsamfunnet. Dette ble feiret i dag.

Mannssang, dans og snoreklipping var på sin plass når vi i dag feiret av Hammerfests havneområder har fått et skikkelig løft. Utbedringsarbeidet som nå er gjennomført har inkludert opprydding av forurenset sjøbunn og bygging av ny kai i Hammerfest, farledsutbedring, samt utdyping av Fuglenes fiskerihavn og deler av Forsøl fiskerihavn. Resultatet er renere miljø og forsterka sjøsikkerhet, og havner som legger bedre til rette for fiskeri og annen sjøretta næring.

Kystverket har gjennom samarbeid med Hammerfest havn og kommune kunnet utvide prosjektet til å inkludere ei ny kai i sentrum. Til sammen åpner tiltakene også for viktig næringsutvikling.

- Dette er en stor og viktig dag! Prosjektet Hammerfest Ren Havn viser hva vi kan få til med godt samarbeid: Prosjektet er viktig for både miljøet, infrastruktur og for å utvikle næringsgrunnlaget i Hammerfest, sier Fiskeri og havminister Marianne Sivertsen Næss. Næss er selv fra Hammerfest og har fulgt prosjektet i tidligere faser.

Mange krefter dratt i samme retning

Resultatene av arbeidet er frukter av tett og godt samarbeid mellom flere instanser, som hadde ulike udekte behov i området. Å greie å samle det som i utgangspunktet var fire ulike prosjekter i ett koordinert, med Kystverket som byggherre, var en stor milepæl. Og at Miljødirektoratet også kom med på laget for å støtte har vært av stor betydning.

- Kystverket tar ansvar for at farleier og havner kan utvikle seg i takt med omgivelsene, slik at vi har sikre og effektive transportårer. Vi er svært fornøyde med at vi har fått til dette i Hammerfest og skapt synergier til beste for folk og næring, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Markeringen i dag har betydning for hele Hammerfest, og mange tok turen for å være med på feiringa.

- Med ferdigstillelsen av det omfattende Ren havn-prosjektet, har Hammerfest ikke bare fått en renere og sikrere havn, men også et kraftfullt løft for vårt kystsamfunn, sa Hammerfest-ordfører Terje Rogde under åpningen.
- Denne forvandlingen åpner nye dører for næringsutvikling og bærekraftig vekst. Dette er et stolt øyeblikk for byen vår, og jeg takker alle som har bidratt til denne suksessen.

Hovedentreprenør har vært NCC Norge. De benyttet anledningen i dag til å takke for at de ble betrodd oppdraget.
- Vi takker også for bredt og godt samarbeid, både med gjennomføring av planene, men også med å løse utfordringer som har dukket opp underveis, sa prosjektleder for NCC, Tore Årberg.
Fakta: Hammerfest Ren havn
Et prosjekt av Kystverket, Hammerfest kommune og Miljødirektoratet Byggetid desember 2021 - desember 2023 Hovedentreprenør: NCC Norge AS Underentreprenører: Sjøentreprenøren AS, Fundamentering AS, Larsen Maskin AS, Gagama elektro AS.

Totalkost: 600 MNOK. Kystverket har bidratt med 170 millioner.

Mer om prosjektet Hammerfest Ren havn


Kollasjen under:
Fra feiringen i Hammerfest i dag
Bildet nederst til venstre: Hammerfestordfører Terje Rogde, Havminister Marianne S Næss og kystdirektør Einar Vik Arset. 
Bildet nederst til høyre: Involverte fra Kystverket: Fra høyre kystdirektør Einar Vik Arset, avdelingsdirektør Transport, havn og farled Sven Martin Tønnesen, leder for Utbyggingsavdelingen Jostein Moe, senioringeniør Arnt Edmund Ofstad, senioringeniør og prosjektleder for Kystverket (byggherre) Esben Prytz og kommunikasjonsrådgiver Line Eriksson. 


Kollasjen under: 
Prosjektleder for NCC (hovedentreprenør), Tore Årberg, prosjektleder for Kystverket (byggherre). Den nye sentrumskaia med avfallsdeponi innebygget, bilde fra arbeidet i innseilingen til Forsøl fiskerihavn og fra arbeidet med nye sjømerker. 

Mer om Prosjekt Hammerfest Ren havn

 

Til toppen