Hopp direkte til innhold

Kystverket avlyser anbudskonkurransen om mudringen av farleden inn til Borg havn

Foto: Showfabrikken/Kystverket

Konkurransen om oppdraget med å mudre farleden inn til Borg havn er nå avlyst da alle innkomne tilbud oversteg prosjektets totale økonomiske rammer.

Totalt var det fem leverandører som deltok i tilbudsfasen og det ble levert to tilbud fra henholdsvis AF Decom og Veidekke Entreprenør.

– Det føles selvfølgelig trist da dette er noe både vi og leverandørene har jobbet hardt for å få til. Vi opplever at vi har hatt en konstruktiv dialog gjennom hele anskaffelsesprosessen og særlig i de avsluttende forhandlingene med tilbyderne, sier Kystverkets prosjektleder Martin Fransson.

Begge tilbyderne har levert gjennomarbeidede tekniske løsninger, så det har ikke vært tvil om kvaliteten i tilbudene. Dessverre har det vist seg at kostnadene, særlig knyttet til å håndtere masser på land, er langt høyere enn hva prosjektet hadde regnet med.

– Prosjektet har en meget streng miljøtillatelse som gjør at vi må håndtere store volumer masser på land innenfor en veldig kort tidsperiode, da vi kun har lov å mudre fra september til desember. Her ser vi at våre tidligere kostnadsestimat har vært for optimistiske i dagens marked, sier Fransson.

Med de to tilbudene var det klart at Kystverket var avhengig av å øke den økonomiske rammen for å kunne inngå kontrakt. Nå har Kystverket fått avklart med Nærings- og fiskeridepartementet at det per nå ikke er mulig med en slik økning uten at det først blir gjennomført en kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag – en såkalla KS2. Gjennomføring av en KS2 tar tid, og det vil ikke være mulig å legge frem saken for Stortinget allerede i høstens forslag til Statsbudsjett for 2025.

– Nå må vi i Kystverket og i prosjektet ta en fot i bakken og se hvordan veien videre blir. Det vil fortsatt være et behov for å gjøre tiltak i farleden for å sikre en trygg seilas og gode rammebetingelser for sjøtransporten i regionen, men når det kan skje vet vi nå lite om, avslutter Fransson.

Kontakt

Senioringeniør

Olof Martin Fransson /

For å forbedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilinge...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen