Hopp direkte til innhold

Kommunalt ansvar

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap.

Kommunene har etter § 43 i forurensningsloven ansvar for å etablere en beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe og medføre skadevirkninger i kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Ansvaret er nærmere beskrevet i forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning fastsatt av Nærings- og fiskeridepartement.

Alle landets kommuner er pålagt å delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning gjennom interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Ved små hendelser skal kommunen sette i verk tiltak på egenhånd, men benytter seg ofte av IUA for å håndtere større hendelser.

Det interkommunale samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å ivareta sin aksjonsplikt etter forurensningslovens § 46 og sin bistandsplikt etter § 47. Hvilke IUA kommunen skal være en del av, er bestemt i forskriften. Det er Kystverket som behandler søknader om endring i regiontilhørighet, regionnavn og Kystverket kan gjøre endringer i regioninndelingen.

Du finner kontaktinformasjon for alle IUA-ene nederst på denne siden. 

 • Kommunal beredskap

  Kommunene har en viktig rolle i den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, og skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap.
 • Administrativ veileder

  Denne veilederen beskriver den kommunale beredskapsplikten, aksjonsplikten og bistandsplikten. Den gir også retningslinjer for håndtering av de administrative oppgavene som følger av hendelser med akutt forurensning.
 • Veileder for mediehåndtering

  Denne veilederen er utarbeidet som støtteverktøy for IUA og andre tilsvarende enheter som deltar i en statlig aksjon mot akutt forurensning.

Fjerning av gjenstander

Informasjon om kommunens ansvar når det gjelder fjerning av fartøy og andre gjenstander finner du på denne siden

Interkommunale beredskapsregioner

Den kommunale beredskapen er samlet i beredskapsregioner, IUA. Norge er delt inn i følgende beredskapsregioner:

 • Aust-Agder
 • Bergen
 • Region 4 (tidl. Buskerud, Sande og Svelvik)
 • Haugesund
 • Hedmark
 • Helgeland
 • Indre Oslofjord
 • Inn-Trøndelag
 • Lofoten og Vesterålen
 • Midt-Agder
 • Midt-Finnmark
 • Midt- og Nord-Troms
 • Namdal
 • Nordfjord
 • Nordmøre
 • Ofoten
 • Oppland
 • Rana
 • Romerike
 • Romsdal
 • Salten
 • Sogn og Sunnfjord
 • Sunnmøre
 • Sør-Rogaland
 • Sør-Troms
 • Sør-Trøndelag
 • Telemark
 • UA Svalbard
 • Vest-Agder
 • Vest-Finnmark
 • Vestfold
 • Øst-Finnmark
 • Østfold

Søkeresultat

IUA kontaktinformasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Lill Veronika Benjaminsen /
Til toppen