Hopp direkte til innhold

Kommunalt ansvar

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Les mer om kommunenes ansvar her.

Dersom ansvarlig forurenser er ukjent, ikke iverksetter tiltak eller ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak, har kommunen plikt til å aksjonere. Dette gjelder alle utslipp i kommunen, uansett omfang, og gjelder også akutt forurensning som inntreffer utenfor kommunen, men som medfører skadevirkninger innen kommunen.

Plikten til å sette i verk tiltak gjelder bare for tiltak som står i rimelig forhold til skader og ulemper som skal unngås.

IUA

Alle landets kommuner deltar i interkommunalt samarbeid gjennom interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA).  Ved mindre hendelser kan kommunen sette i verk tiltak på egenhånd, men benytter seg ofte av IUA for å ivareta kommunenes beredskap.

Miljødirektoratet setter krav til IIUA, fastsetter regionsgrensene, peker ut vertskommune for hver enkelt region, gir nærmere forklaring av hva forurensningslovens krav til beredskap betyr. Beredskapen i kommunene er basert på relevante hendelser som kan inntreffe, og som ikke er dekket av privat beredskap. 

Du finner kontaktinformasjon for alle IUAene nederst på denne siden. 

Bistandsplikt

Ved aksjoner som ledes av Kystverket kan kommunen pålegges å bistå med utstyr og personell som inngår i den kommunale beredskapen etter forurensningsloven §§ 43 og 44.

Fjerning av gjenstander

Informasjon om kommunens ansvar når det gjelder fjerning av fartøy og andre gjenstander finner du på denne siden

Interkommunale beredskapsregioner

Den kommunale beredskapen er samlet i beredskapsregioner, IUA. Norge er delt inn i følgende beredskapsregioner:

 • Aust-Agder
 • Bergen
 • Region 4 (tidl. Buskerud, Sande og Svelvik)
 • Haugesund
 • Hedmark
 • Helgeland
 • Indre Oslofjord
 • Inn-Trøndelag
 • Lofoten og Vesterålen
 • Midt-Agder
 • Midt-Finnmark
 • Midt- og Nord-Troms
 • Namdal
 • Nordfjord
 • Nordmøre
 • Ofoten
 • Oppland
 • Rana
 • Romerike
 • Romsdal
 • Salten
 • Sogn og Sunnfjord
 • Sunnmøre
 • Sør-Rogaland
 • Sør-Troms
 • Sør-Trøndelag
 • Telemark
 • UA Svalbard
 • Vest-Agder
 • Vest-Finnmark
 • Vestfold
 • Øst-Finnmark
 • Østfold

Søkeresultat

IUA kontaktinformasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Akutt forurensning - administrativ veileder for kommuner og IUA

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Vedlegg A - Retningslinjer for leie av småbåter

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg B - Standardkontrakt for leie av småbåter med bemanning

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg C - Standardkontrakt for avtale om leie av småbåter uten bemanning

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg D - Rater for utleie av statlig beredskapsmateriell_23.05.2019

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg E - Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører staten

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg F - Prognose - mal

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg G - Prosjektregnskap - mal

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg H - Revisjon - standard engasjementbrev- avtalte kontrollhandlinger

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg I - Revisjon - rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg J - Økonomi - hurtigveileder i akuttfasen

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg K - Sluttrapport - mal

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg L - Instruks for 110-sentralene

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Vedlegg M - Varslingsskjema for akutt forurensning

Last ned

Vedlegg til administrativ veileder.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Rune Suther Frostvin /
Til toppen