Hopp direkte til innhold

Kystverkets ansvar

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Her kan du lese om hva som er Kystverkets ansvar når det gjelder akutt forurensning.

Kystverkets ansvar i forbindelse med akutt forurensning grenser mot privates ansvar og kommunenes ansvar, og gjelder tiltak ved større tilfeller av akutt forurensning. Større tilfeller av akutt forurensning kan for eksempel være skipsulykker som fører til store oljeutslipp. 

Dersom det ikke kan vente med å gjennomføre tiltak eller den som er ansvarlig for den akutte forurensningen eller faren for slik ikke gjennomfører tiltak selv, kan Kystverket iverksette tiltak på forurensers vegne. Kostnaden for slike tiltak kan staten vanligvis kreve refundert av den ansvarlige.

I utgangspunktet er det ansvarlig forurenser som har tiltaksplikt ved akutt forurensning. Dersom den ansvarlige ikke kan eller vil gjennomføre nødvendige tiltak vil det offentlige, ved Kystverket, ta over. Ved hendelser som medfører fare for et større tilfelle av akutt forurensning kan Kystverket bestemme at staten skal lede håndteringen av aksjonen. Det betyr at Kystverket tar ansvaret for å lede aksjoneringen både på sjø og i strandsonen. 

Nødvendige tiltak vil være tiltak for å hindre at fare for akutt forurensning bli til faktisk forurensning. Har forurensning inntrådt vil nødvendige tiltak bestå i å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen.

Kystverket har en rekke ressurser som kan tas i bruk ved akutt forurensning.

Til toppen