Hopp direkte til innhold

Skipsvrak

Langs norskekysten ligger det flere skipsvrak. Kystverket har ansvar for akutt forurensning fra disse.

Kystverket utfører tiltak på skipsvrak for å håndtere akutt forurensing eller som en forebyggende operasjon for de miljøskader forurensing fra vrak kan medføre ved senere akutte utslipp. All vrakhåndtering skjer etter bestilling og bevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

  • U-864

    Det tyske ubåtvraket U-864 fra 2. verdenskrig ligger utenfor Fedje i Hordaland. Vraket ble funnet i mars 2003, og Kystverket har ansvaret for oppfølging av ubåtvraket på vegne av norske myndigheter.
  • Nordvard

    Nordvard er et skipsvrak som ligger på bunnen i Mossesundet. Skipet var opprinnelig et tysk forsyningsskip til ubåtflåten, og ble bombet under andre verdenskrig. I 2007 ble det fjernet mye olje fra vraket - ca. 450 tonn olje ble pumpet ut. Kystverket har ansvar for vraket og for å stoppe lekkasjen …

Kystverket og skipsvrak

  • I Kystverkets database over skipsvrak er skip som har sunket etter 1914 og som er større enn 100 brutto registertonn registrert. Databasen holdes oppdatert av Kystverket.
  • Akutte utslipp av oljeprodukter fra vrak vurderes som den største risikoen for miljøet.
  • Kystverket overvåker kontinuerlig vrakene som har størst forurensingspotensial.
  • Til sammen har fem skipsvrak blitt tømt for olje, og i 2011 er det bevilget 30 millioner kroner til tømming av ytterligere fire vrak.

Relevante dokumenter

Veileder til norske fiskere ved funn av kjemiske stridsmidler.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Thor Dagfinn Pedersen /
Til toppen