Hopp direkte til innhold

Mandat

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern ble etablert den 01.04.2020, og består av Kystverket og Miljødirektoratet.

Formål

Gjøre norsk oljevernberedskap mer miljøvennlig og effektiv gjennom å identifisere og synliggjøre kunnskaps- og utviklingsbehov, og være en pådriver for at forskning og utvikling skjer koordinert, kostnadseffektivt og er relevant for den operative beredskapen.

Hovedoppgaver

Samarbeidsforumet skal:

  • Være en arena for å identifisere og dele kunnskaps- og utviklingsbehov innen norsk oljevern
  • Søke enighet mellom etatene om hvilke temaområder og kunnskaps- og utviklingsbehov som bør prioriteres
  • Være en pådriver for nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid
  • Legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling om FoU gjennom dialog med relevante miljø og aktører
  • Synliggjøre etatenes prioriterte tema og kunnskaps-/utviklingsbehov på egnede møteplasser, som Forum for framtidas oljevern og Beredskapsforum

Les mer

Til toppen