Hopp direkte til innhold

Risikolaststatistikk langs kysten i nord

Kystverket utarbeider risikolaststatistikk for transport av oljeprodukter til og fra det nordlige Russland.

Denne oversikten er et viktig element i Kystverkets arbeid med tilrettelegging av forholdene for denne transporten og utvikling av beredskapsplaner i tilfelle en ulykke.

Kartlegging av flere forhold

Statistikken som Vardø trafikksentral, NOR VTS utarbeider, oppdateres månedlig. Den inneholder fakta omkring lastemengde, antall fartøy, gjennomsnittlig lastemengde pr. fartøy, hvilken type last fartøyene har, hvor fartøyene kommer fra og hvor de skal, hvilke flaggstater fartøyene er registrert i, fartøyenes alder og skrogtype.

Fra januar 2011 presenteres også utskiping av gass fra Melkøya som en egen del. Dette var tidligere en integrert del av statistikken.

Viktig indikator

– Dette er et viktig verktøy for oss å bruke i forhold til å holde oversikt over utviklingen av denne transportruten og våre egne prognoser i forhold til den til enhver tid etablerte oljevernberedskap, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Statistikken studeres nøye ved Kystverkets beredskapsavdeling i Horten, og bidrar i betydelig grad i planleggingen av fremtidens beredskap.

Risikolaststatistikk

Kontakt

Seniorrådgiver

Elisabeth Rinaldo Trondsen Sørnes /
Til toppen