Hopp direkte til innhold

Statistikk frå sjøtrafikksentralane

Sjøtrafikksentralane gir seglingsklareringar til fartøy før dei kjem inn i tenesteområda til sjøtrafikksentralane. Ein viktig del av ansvaret til sjøtrafikksentralane er å gi navigasjonsassistanse (gjere inngrep) ved behov, til dømes korrigering av fart og kurs.

Registrerte seglingsklareringar

Sentral 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Brevik 8 571  8 877 8 409

8 035

8 165

9372

8418

Horten 154 716  159 463 166 282 163 382 152 272 160 098 162 173
Kvitsøy 151 631  152 516 155 059 172 153 143 699 141 024 149 483
Fedje 93 258  92 893 93 569 91 406 88 270 90 081 91 350
Kinn - - - - - 12 095 20 489
Vardø - - - - 1 380 1459 20 489
Totalt 408 176 413 749 423 319 434 976 393 786  414 129 433 326

 

Inngrep i trafikken

 

Sentral 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Brevik 609 510 459

499

603

592

490

Horten 931 2 510 1 165 573 574 544 552
Kvitsøy 2 846 3 418 3 440 3 834 2 899 3629 3111
Fedje 2 587 2 056 1 436 2 235 2 487 2855 2903
Kinn - - - - - 384 766
Vardø - - - 13 39 24 21

Totalt:

6 973

8 494

6 500

7 154

 6 602

8028

7843

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen