Hopp direkte til innhold

Om forurensningsloven

Lov av 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) har som formål å motvirke forurensning og å redusere skadelige virkninger av avfall.

Den skal være myndighetenes virkemiddel for å kontrollere forurensning og avfall, både før og etter det oppstår. Loven oppretter også en del plikter for den som er ansvarlig for forurensning eller for avfall.

Loven benytter seg av flere sentrale prinsipper, som "føre-var"-prinsippet og "forurenser skal betale"-prinsippet.

Til toppen