Hopp direkte til innhold

Lokale fartsforskrifter

Her finner du alle lokale fartsforskrifter som er gitt med hjemmel i tidligere havne- og farvannslov. Oversikten er sortert alfabetisk på fylke og kommune og er oppdatert per oktober 2019.

 

AGDER

Arendal

Forskrift 19.10.1977 nr. 3607 om fartsgrense for fartøyer i Longumvannet i  Moland kommune, Aust-Agder

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Arendal kommune, sjøkart nr. 7, Aust-Agder

Farsund

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 11 og 477, Farsund kommune, Vest-Agder

Flekkefjord

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 12 og 478, Flekkefjord kommune, Vest-Agder

Froland

Forskrift om fartsbegrensning i innlandsvannet Trevann og kanalen ned til Nidelva, Froland kommune, aust-Agder

Grimstad

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 8, Grimstad kommune, Aust-Agder

Kristiansand

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 459, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Kvinesdal

Forskrift om fartsbegrensning i Kvinaelven, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.

Lillesand

Forskrift om fartsbegrensning i Lillesand havnedistrikt (sjøkart nr. 8 og 9), Lillesand kommune, Aust-Agder.

Lindesnes   

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 10, Lindesnes kommune, Vest-Agder     

Forskrift om fartsbegrensning, Jåsundet, Lyngdal og Lindesnes kommuner, Vest-Agder. Sjøkart nr. 10.

Lyngdal

Forskrift om sakte fart i Korshamnsundet, Lyngdal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsgrense for fartøyer ved Bærøy i Rosfjorden, Lyngdal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsbegrensning, Jåsundet, Lyngdal og Lindesnes kommuner, Vest-Agder. Sjøkart nr. 10.

Forskrift om fartsbegrensninger i havneområdet på Sælør, Lyngdal kommune, Vest-Agder. Sjøkart nr. 11.

Mandal

Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Skogsfjorden, Mandal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Ramsvågen i Mandal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Skjernøysund, Mandal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsbegrensning i Skogsøysundet, Mandal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Skogøysundet, Mandal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsbegrensning i Harkmarksfjorden, sjøkart nr. 10, Mandal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsbegrensning i Rosnesvågen, sjøkart nr. 10, Mandal kommune, Vest-Agder.

Forskrift om fartsbegrensning i Mandal havnedistrikt, sjøkart nr. 457, Mandal kommune, Vest-Agder.

Risør

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6, Risør kommune, Aust-Agder

Søgne

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne kommune, Vest-Agder.

Tvedestrand

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6 og 7, Tvedestrand kommune

 

INNLANDET

Gjøvik

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

Hamar

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

Lillehammer

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

Ringsaker

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

Stange

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

Østre Toten

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

Øyer

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

 

MØRE OG ROMSDAL

Aure

Forskrift om sakte fart i Lesund i Aure, Aure kommune, Møre og Romsdal.

Forskrift om fartsbegrensning i Mjosundet (sjøkart nr. 371), Aure kommune, Møre og Romsdal.

Forskrift om fartsbegrensning i Dromnessundet, Aure kommune, Møre og Romsdal.

Averøy

Forskrift om redusert fart i Sveggesundet mellom Kronborg og Engelen, Møre og Romsdal.

Herøy 

Forskrift om fartsgrense i sjøen, Herøy kommune, Møre og Romsdal, sjøkart nr. 30

Molde

Forskrift om sakte fart i Bolsøysundet (sjøkart nr. 34), Molde kommune, Møre og Romsdal.

Forskrift om fartsbegrensning i Molde havnedistrikt, sjøkart nr. 33 og 217, Molde kommune, Møre og Romsdal.

Smøla

Forskrift om sakte fart i Steinsøysund, Smøla i Hopen, Smøla kommune, Møre og Romsdal.

Stranda

Forskrift om fartsavgrensing i sjøen i Stranda kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr. 127

Ørsta

Forskrift om fartsgrense i sjøen, sjøkart nr. 30, 125 og 126, Ørsta kommune, Møre og Romsdal

 

NORDLAND

Bodø

Forskrift 02.03.1993 nr. 162 om fartsbegrensning indre hamn i Bodø havnedistrikt, Bodø kommune, Nordland

Tjeldsund

Forskrift om sakte fart ved Hamneset i Ramsund, Tjeldsund kommune, Nordland.

 

OSLO

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4 og 452, Oslo kommune, Oslo

 

ROGALAND

Eigersund

Forskrift 10.07.1967 nr. 3117 om sakte fart i Hellvik hamn, Eigersund kommune, Rogaland

Forskrift 25.06.1976 nr. 3611 om fartsgrenser for fartøyer i Lygrefjorden i Eigersund kommune, Rogaland

Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Eigersund havnedistrikt, Eigersund kommune, Rogaland, Sjøkart nr. 13 og 467.

Sandnes

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 14, 16 og 132 og havnekart 485 og 455, Sandnes kommune, Rogaland

Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 14 og 16 og havnekart 455, Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland

Strand

Forskrift om fartsbegrensning i Tau båthavn, Strand kommune, Rogaland.

 

TROMS OG FINNMARK

Skjervøy

Forskrift om sakte fart i Vågen i Skjervøy innenfor en linje mellom Kullagerneset til Skjervøy kirke, Skjervøy kommune, Troms.

 

TRØNDELAG

Frosta

Forskrift om fartsbegrensning i Hyndøyvågen, Frosta kommune, Nord-Trøndelag.

Frøya

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 41, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

Hitra

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 37, 38 og 41, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.

Inderøy

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 131, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag

Namsos

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 47, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

Rissa

Forskrift om sakte fart i Rakvåg havn, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

Snillfjord

Forskrift om sakte fart i Hemnskjelsundet, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag.

 

VESTFOLD OG TELEMARK

Holmestrand

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold

Horten

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold

Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold

Kragerø

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 5 og 6, Kragerø kommune, Telemark

Larvik

Forskrift 03.07.1970 nr. 3616 om fartsgrense i Viksfjord, Tjølling kommune, Vestfold

Forskrift 27.02.1978 nr. 3605 om fartsgrense for fartøy i Farrisvannet, Brunlanes, Vestfold

Forskrift 25.05.1978 nr. 3604 om fartsgrense for fartøyer i bukten ved Oddane utenfor Nevlunghavn i Brunlanes kommune, Vestfold

Forskrift 08.12.1978 nr. 3599 om fartsgrenser for fartøyer i Håkavika i Tjølling kommune, Vestfold

Forskrift 25.11.1981 nr. 3051 om fartsgrense for fartøyer i Rakkesundet i Brunlanes kommune

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Herfellbukta, Larvik kommune (tidligere Tjølling), Vestfold (sjøkart nr. 2).

Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Larvik havnedistrikt, Larvik kommune, Vestfold.

Nome

Forskrift om fartsbegrensning i vassdrag og deler av vassdrag, båtsportkart nr. 3, 4, 5, 6 A og 8, Nome kommune, Telemark.

Nøtterøy

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold

Re

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold

Sande

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold

Sandefjord 

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 480, Sandefjord kommune, Vestfold 

Sauherad

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i på deler av Skiensvassdraget, båtsportkart nr. 8 og 9, Sauherad kommune, Telemark.

Skien

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Skiensvassdraget og Telemarkskanalen, sjøkart nr. 5, Skien kommune, Telemark.

Skien, Porsgrunn og Bamble

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark fylke, sjøkart nr. 5, 473 OG 474

Stokke

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold

Svelvik

Forskrift om fartsbegrensning i Drammen og Svelvik havnedistrikter (sjøkart nr. 4), Drammen, Svelvik, Hurum kommuner, Vestfold og Buskerud.

Tjøme

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold

Tønsberg

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold

 

VESTLAND

Askøy

Forskrift om fartsbegrensning i Berlandssundet i Berland i Herdla, Askøy kommune, Hordaland.

Forskrift om påbudt fart i Kollevåg, Askøy kommune, Hordaland.

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen fra Langøy ut Steinsund, sjøkart nr. 23, Askøy kommune, Hordaland.

Aurland

Forskrift om fartsavgrensing i sjøen i Aurland kommune, Sogn og Fjordane fylke, sjøkart nr. 124

Austrheim

Forskrift om innskrenket fart i havneområdet i Nordre Fonnesvåg, Austrheim kommune, Hordaland.

Bergen

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 21, 23 og 460, Bergen kommune, Hordaland.

Forskrift om sakte fart i Nordåsvannet i Fana, Bergen kommune, Hordaland.

Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær

Bremanger

Forskrift om innskrenket fart ved Litle Storøy og Storøy utenfor Davik, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.

Fitjar

Forskrift om fartsbegrensning i Smedaholmsundet, Fitjar kommune, Hordaland.

Fjell

Forskrift om fartsavgrensing i sjøen i Fjell kommune, sjøkart nr. 21 og 23, Hordaland.

Gulen

Forskrift om fartsavgrensing for sjøverts trafikk Eivindvik, Gulen kommune, Sogn og Fjordane.

Jondal

Forskrift om fartsbegrensning i Jondal havneområde, sjøkart nr. 117, Jondal kommune, Hordaland.

Kvam

Forskrift om sakte fart i Nordheimsund havnebasseng i Kvam, Kvam kommune, Hordaland. 

Kvinnherad

Forskrift om fartsbegrensning i Sundevågen, Kvinnherad kommune, Hordaland.

Os

Forskrift om sakte fart ved Halgjem i Os, Os kommune, Hordaland.

Forskrift om sakte fart i Os havneområde, Os kommune, Hordaland.

Forskrift om innskrenket fart i Vargavågen, Os kommune, Hordaland.

Radøy

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Radøy kommune, sjøkart nr. 23, Hordaland

Solund

Forskrift om redusert fart ved passering av Hardbakkevågen, Solund kommune, Sogn og Fjordane.

Vik

Forskrift om fartsavgrensing i sjøen, sjøkart nr. 252, Vik kommune, Sogn og Fjordane.

Vågsøy

Forskrift om fart i søndre innløp til Rugsund i Davik, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane.

Øygarden

Forskrift om at fartøyer skal gå med innskrenket fart i Ulvsundet i Herdla, Øygarden kommune, Hordaland.

 

VIKEN

Asker

Forskrift om fartsbegrensning for maskindrevne fartøyer som ferdes mellom øyer og langs land innenfor Asker kommunes grenser, Akershus.

Bærum

Forskrift om fartsbegrensning innen Bærum havnedistrikt, Bærum kommune, Akershus.

Forskrift om begrenset fart for fartøyer innen Bærum havnedistrikt, Bærum kommune

Drammen

Forskrift om fartsbegrensning i Drammen og Svelvik havnedistrikter (sjøkart nr. 4), Drammen, Svelvik, Hurum kommuner, Vestfold og Buskerud.

Eidsvoll

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Hurdalsjøen, Sundgapet, Andelva m.v. i Hurdal, Nannestad og Eidsvoll kommuner.

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

Fredrikstad

Forskrift 03.11.1972 nr. 3222 om fartsgrense i Strømsundet og Slevikkilen, Onsøy kommune, Østfold

Forskrift 16.04.1984 nr. 1811 om innskrenket fart i Elingaardskilen, Osnøy kommune, Østfold

Forskrift 16.04.1984 nr. 1585 om påbud om innskrenket fart i Engelsviken havn, Onsøy kommune, Østfold

Forskrift 14.05.1991 nr. 318 om fartsbegrensning i Kjøkøysundet, Kråkerøy kommune, Østfold (sjøkart nr. 1)

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1, 3 og 464, Fredrikstad kommune, Østfold.

Frogn

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Hallangspollen i Frogn kommune, Akershus.

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Bunnefjorden i Ås og Frogn kommuner, Oslo og Akershus. 

Forskrift 06.05.1982 nr. 3240 om innskrenket fart i Drøbak havnedistrikt (endringsforskrift)

Forskrift om fartsbegrensning for fartøyer langs kysten av Frogn kommune, Akershus.

Halden

Forskrift 09.11.1982 nr. 3242 om påbud om innskrenket fart, Halden havnedistrikt, Østfold

Hurdal

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Hurdalsjøen, Sundgapet, Andelva m.v. i Hurdal, Nannestad og Eidsvoll kommuner.

Hurum

Forskrift om fartsbegrensning i Drammen og Svelvik havnedistrikter (sjøkart nr. 4), Drammen, Svelvik, Hurum kommuner, Vestfold og Buskerud.

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslofjorden og Drammensfjorden, sjøkart nr. 3 og 4, Hurum kommune, Buskerud.

Hvaler

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Ytre Hvaler nasjonalpark, sjøkart nr. 1, Hvaler kommune, Østfold

Moss

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3 og 482, Moss kommune, Østfold.

Nannestad

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Hurdalsjøen, Sundgapet, Andelva m.v. i Hurdal, Nannestad og Eidsvoll kommuner.

Nedre Eiker

Forskrift om fartsbegrensning på Drammenselva, Nedre Eiker kommune, Buskerud.

Nes

Forskrift 14.09.1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma

Nesodden

Forskrift om fartsbegrensning for fartøyer ved Nesodden, Nesodden kommune, Akershus. 

Oppegård

Forskrift 29.04.2014 nr. 586 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4, Oppegård kommune, Akershus

Rygge

Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Evjesund, Rygge kommune, Østfold.

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Rørvikbukta, Rygge kommune, Østfold.

Røyken

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4 og 402, Røyken kommune, Buskerud.

Sarpsborg

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Sarpsborg kommune, Østfold

Forskrift 13.08.1976 nr. 3609 om fartsgrense for motordrevne fartøyer i Tunevannet i Tune kommune, Østfold

Sigdal

Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Kråkefjorden, Soneren og Solevann, Sigdal kommune, Buskerud.

Vestby

Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Vestby havnedistrikt, sjøkart nr. 3 og 4, Vestby kommune, Akershus.

 Ås

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Bunnefjorden i Ås og Frogn kommuner, Oslo og Akershus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen