Hopp direkte til innhold

Farledsbevisavgift

Farledsbevisavgiften er gjeldende ved gjennomføring av en praktisk og teoretisk prøve for utstedelse av nytt farledsbevis, samt ved fornying, endring eller utvidelse av farledsbevis.

Farledsbevisavgiften er gjeldende ved gjennomføring av en praktisk og teoretisk prøve for utstedelse av nytt farledsbevis, samt ved fornying, endring eller utvidelse av farledsbevis.

Den praktiske og teoretiske prøven som kreves for utstedelse eller utvidelse av farledsbevis medfører en avgift på kr 5250,- pr. prøve.

Dersom prøven ikke bestås, må det betales ny avgift for ny prøve. Hvis navigatøren søker om farledsbevis for et stort område som krever mer enn en prøve, betales kr 5250,- pr prøve.

Utstedelse, fornying eller endring av farledsbeviset medfører en avgift på kr. 1 310,-. Summen av farledsbevisavgift for en prøve og utstedelse av nytt/utvidet farledsbevis er kr 6 560,-.

Til toppen